J e r o e n  P a l i n g . o r g
Fotografie
Beelden van het grijze gebied tussen verstedelijking en natuur vormen de rode draad van de getoonde werken.
Soms leunen beelden tegen landschappen, ander momenten tonen ze ruïnes net voor verandering.
Fotografie geeft hier ordening aan.

Beeldwerk

Het werk situeert zich tussen wat gevonden is, en wat doelgericht is opgezocht als beeld.
Al zoekende binnen de fotografie en de zichtbare werkelijkheid, verhouding de gevonden voorwerpen zich tot land-art en documentaire fotografie.

De fotografie komt analoog tot stand, er worden geen digitale manipulaties gemaakt.

Nu
Van 11 mei tot 7 juli loopt in de Pose T galerij in Wilrijk de fototentoonstelling over Antwerps Erfgoed

silo
stadsfeestzaal
bomen/ dak
paal in een landschap
olijfboom
A.m.
binnenruimtes
binnenconstructies
S104
tuinhuiskrant
constructies
P.m.

CV
Jeroen is geboren in Kenia van Nederlandse ouders, heeft lang in Engeland gewoond en heeft zijn Master in fotografie in Antwerpen ontvangen in 2005.

Hij werkt en woont in Amsterdam. Hij exposeert o.a. in Frankrijk en België.